کارشناسان و رئیس مرکز

رئیس مرکز :

دکتر آرزو علائی

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت /استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کارشناس مرکز:

آقای ذاکر عباس زاده

فوق لیسانس انگل شناسی

مسئول مرکز:

خانم عصمت ساقی پور