اخبار مرکز

برگزاری شورای پژوهشی مرکز مورخ 14/7/98

بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی درتاریخ اول اسفند۹۷

مرکز تحقیقاتی مواددندانی جهت تشویق پژوهشگران علاقمند به انجام پژوهش های بین رشته ای بازدیدی در تاریخ اول اسفند ۹۷ از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار کرد.

ادامه مطلب
آشنائی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با فعالیت های مرکز تحقیقات مواددندانی

جلسه دوم آشنائی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با فعالیت های مرکز تحقیقات مواددندانی

جلسه دوم آشنائی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با فعالیت های مرکز تحقیقات مواددندانی در ساعت۱۴الی ۱۵ مورخ ۹۷/۹/۲۸ درمحل مرکز واقع در ساختمان شماره ۳ طبقه بالای پشت بام برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید مدیر محترم مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی از مرکز تحقیقاتی مواددندانی

بازدید مدیر محترم مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی از مرکز تحقیقاتی مواددندانی

مدیر محترم مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی جناب اقای دکتر حیدربیگی در تاریخ ۹۷/۹/۱۵ از مرکز تحقیقاتی مواددندانی وآزمایشگاههای آن بازدید بعمل آوردند.

ادامه مطلب
برگزاری کلاس بین رشته ای دندانپزشکی/داروسازی

برگزاری کلاس آ شنائی با تجهیزات دندانپزشکی در دانشکده داروسازی در تاریخ۹۷/۸/۲۶

کلاس اشنائی با تجهیزات دندانپزشکی در دانشکده داروسازی در تاریخ۹۷/۸/۲۶ توسط رئیس مرکز تحقیقات مواددندانی خانم دکتر علائی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در دانشکده داروسازی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در مرکز تحقیقات علوم داروئی

با توجه به رسالت مراکز تحقیقاتی در انجام پژوهش های بین رشته ای جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در مرکز تحقیقاتی علوم داروئی واقع در دانشکده داروسازی درتاریخ۹۷/۹/۲۰ برگزارشد.دراین جلسه اعضای شورای مرکز فوق با تجهیزات این مرکز آشنا شده و جهت طراحی پژوهش های آتی تبادل نظر نمودند.

ادامه مطلب