اخبار مرکز

برگزاری شورای پژوهشی مرکز مورخ 14/7/98

شرکت فعال مرکز درکنگره انجمن تحقیقات جهانی شاخه ایرانیIADRS

کنگره انجمن تحقیقات جهانیIADRS

کنگره IADRs مرح ۴-۶دی ماه ۹۸ در دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.. مرکز تحقیقاتی مواددندانی با ارائه ۲سخنرانی و۱پوستر در کنگره تحقیقات جهانی شاخه ایرانی شرکت نمود.

ادامه مطلب
بازدید  اعضای مرکزتحقیقاتی مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۲۲/۸/۹۸۹۸/۸/۲۲
بازدید اعضای مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی

بازدید اعضای مرکزتحقیقاتی مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۲۲/۸/۹۸۹۸/۸/۲۲

اعضای مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ۹۸/۸/۲۲ بازدید کردند.این بازدید به منظور آشنایی پژوهشگران/متخصصین ودانشجویان دندانپزشکی از نحوه ساخت و پردازش پودر آمالگام صورت پذیرفت.

ادامه مطلب