برگزاری جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقلات مواددندانی

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۷۲۷ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۱۳
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقلات مواددندانی در ۱۶بهمن سال ۹۷ درمحل مرکز برگزار خواهد شد.دعوتنامه مرکز به اعضا اتوماسیون شده است
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقلات مواددندانی در 16بهمن سال 97 درمحل مرکز برگزار خواهد شد.دعوتنامه مرکز به اعضا اتوماسیون شده است

نظر شما :