جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در دانشکده داروسازی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در مرکز تحقیقات علوم داروئی

۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۱ کد : ۵۲۷ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۱۷۴
با توجه به رسالت مراکز تحقیقاتی در انجام پژوهش های بین رشته ای جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در مرکز تحقیقاتی علوم داروئی واقع در دانشکده داروسازی درتاریخ۹۷/۹/۲۰ برگزارشد.دراین جلسه اعضای شورای مرکز فوق با تجهیزات این مرکز آشنا شده و جهت طراحی پژوهش های آتی تبادل نظر نمودند.

با توجه به رسالت مراکز تحقیقاتی در انجام پژوهش های بین رشته ای جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواددندانی در مرکز تحقیقاتی علوم داروئی واقع در دانشکده داروسازی درتاریخ۹۷/۹/۲۰ برگزارشد.

دراین جلسه اعضای شورای مرکز فوق با تجهیزات این مرکز آشنا شده و جهت طراحی پژوهش های آتی تبادل نظر نمودند. ضمنا مقرر شد  درجلسه بعدی شورای پژوهشی مرکز مواددندانی اعضای مرکز تحقیقاتی علوم داروئی حضور بهم رسانند.
ازمصوبات این جلسه نگارش طرح بین مرکزی با اهداف مشترک مراکز فوق بود.طی این نشست از آزمایشگاه  و دستگاههای مرکز فوق بازدید بعمل آمد.سرکارخانم دکتر هدی جهاندار رئیس مرکز تحقیقاتی علوم داروئی از همراهی اعضای مرکز تحقیقاتی مواددندانی ابراز خوشحالی نمود و پیشنهاد برگزاری کارگاهی مشترک در راستای اهداف مراکز فوق را ارائه نمود.


نظر شما :