برگزاری جلسه آشنائی با فعالیت های مرکز

برگزاری جلسه آشنائی با فعالیت های مرکز

۲۷ آبان ۱۳۹۷ | ۲۰:۵۰ کد : ۴۴۲ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۳۹۴
جلسه آشنائی با فعالیت های مرکز جهت مسوولین محترم و دانشجویان علاقمند
برگزاری جلسه آشنائی با فعالیت های مرکز

http://iautmu.ac.ir/admin/news/manage/update?id=442

جلسه  آشنائی با فعالیت های مرکز تحقیقاتی مواددندانی با حضور آقای دکترحراجی رییس محترم  دانشکده دندانپزشکی و آقای دکتر عزیزی معاون محترم پِژوهش و فناوری ،آقای دکتر خسروانی فرد سرپرست دستیاران تخصصی جمعی از  مدیران گروه آموزشی  و کارشناسان دانشکده دندانپزشکی ،و برخی مقامات علمی از قبیل آقای دکتر فرخ زاد دبیر علمی انجمن دندانپزشکی ایران خانم دکتر شهابی رئیس انجمن زیست مواددندانی و خانم دکترجعفرزاده دبیرکارگروه تخصصی مواددندانی برگزار شد.

این نشست در ساعت 9صبح مورخ 97/8/29 درمحل مرکز ساختمان شماره 2دانشکده دندانپزشکی  تشکیل شد.

دراین جلسه بر همدلی و همکاری هیات علمی درجهت هدفمند شدن تحقیقات در راستای حوزه فعالیت مرکز تاکید شد.همچنین طراحی پروژه های همسو و قطب بندی بر  وجود تجهیزات متعدد ارجحیت داده شد .ضمنا پیشنهاد شد مرکز با انجمن زیستمواددندانی تفاهم نامه ای  جهت انجام پروِه ها و طرح های خارج دانشگاهی تنظیم نماید.

انجمن دندانپزشکی ایران نیزاز آمادگی همکاری با مرکز تحقیقات مواددندانی در کنگره 59  جهت برگزاری کارگاه ابراز خوشنودی نمود.این نشست با بازدید از مرکز و عکس یادگاری به پایان رسید.

http://iautmu.ac.ir/admin/news/manage/update?id=442

 دانشجویان دندانپزشکی نیز در ساعت 13 با اعضای مرکز و فعالیتهای آن  آشنا شدند و در کارگروههای تخصصی  مانند اجرائی،کارگاهها و...ثبت نام نمودند. همچنین رئیس مرکز از ارائه هرنوع پیشنهاد پژوهشی در قالب ایده،طرح و پتنت از دانشجویان استقبال نمود واز ایشان درخواست کرد در جذب دانشجویان علاقمند دیگر کوششش نمایند.


نظر شما :