ارایه خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا

دریافت خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا

خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا
۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۹ کد : ۲۹۷۳ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۲۱۳
خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا درمرکزمواددندانی ارایه می شود

خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا درمرکزمواددندانی ارایه می شود.:خدمات شامل: انکوباتور،دستگاه کشش وخمش،پ هاش سنجی واستریومیکروسکپ،روتاری است.

پژوهشگران می توانند جهت دریافت خدمات آزمایشگاهی درایام اپیدمی کرونا با کارشناس مرکز آقای عباس زاده 02122564571-3 داخلی291 و 09121759664تماس بگیرند


( ۱ )

نظر شما :