بازدید از واحدتهران مرکز

بازدید از آزمایشگاههای واحدتهران مرکز

بازدید از آزمایشگاههای واحدتهران مرکز
۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۸ کد : ۲۹۷۱ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۲۲۲
بازدید از آزمایشگاههای واحدتهران مرکز روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ به هراه اعضای محترم حوزه پژوهش علوم پزشکی انجام شد

بازدید از  آزمایشگاههای واحدتهران مرکز روز سه شنبه مورخ 99/10/15 به هراه اعضای محترم حوزه پژوهش علوم پزشکی انجام شد.درارتباط با آزمایشگاه های سلولی و کشت،ژنتیک،فیزیک و بیومکانیک،.....توضیحاتی داده شد.


نظر شما :