بازدید اعضای مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی

بازدید اعضای مرکزتحقیقاتی مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۲۲/۸/۹۸۹۸/۸/۲۲

بازدید اعضای شورای پژوهشی مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی
۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۲ کد : ۱۵۲۲ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۳۸۶
اعضای مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ۹۸/۸/۲۲ بازدید کردند.این بازدید به منظور آشنایی پژوهشگران/متخصصین ودانشجویان دندانپزشکی از نحوه ساخت و پردازش پودر آمالگام صورت پذیرفت.
بازدید  اعضای مرکزتحقیقاتی مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۲۲/۸/۹۸۹۸/۸/۲۲

 اعضای مرکز مواددندانی از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ98/8/22 بازدید کردند.این بازدید به منظور آشنایی  پژوهشگران/متخصصین ودانشجویان دندانپزشکی از نحوه ساخت و پردازش پودر آمالگام صورت پذیرفت.

نحوه آسیاب نمونه ها بسته بندی و توزین  و آزمایش نمونه ها توسط مسوولین محترم کارخانه شرح داده شد. و به پرسش بازدیدکنندگان پاسخ دادند.این بازدید با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.


( ۲ )

نظر شما :