بازدید از کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی

بازدید از خط تولید کارخانه آمالگام شهید دکتر فقیهی مورخ ۹۸/۸/۲۲

۰۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۴ کد : ۱۳۵۲ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۳۹
این بازدید توسط اعضای مرکز تحقیقاتی مواددندانی مورخ ۹۸/۸/۲۲ از درب دانشکده دندانپزشکی برگزار خواهد شد

نظر شما :